Začínáme tvořit Nový svět

Proč komunitní bytí, žití? Proč mě, nás to tak oslovilo?

“Covidí” doba mne utvrdila v tom, že mé myšlenky, které se vynořovaly již mnohem dříve, o komunitním bytí, žití, nejsou zase až tak zcestné.

Každý, kdo chtěl před dvěma lety vystoupit ze systému, stále se nemohl rozhoupat, neb toto volání nebylo nikdy tak silné jako v posledních dvou letech, nyní může. Po neustálém odebrání našich svobod mi to přijde jako jediné východisko z této doby.

Bojovat proti systému se zdá být kontraproduktivní, vysilující a nekonečné bez zjevného konce. Ale pokud se rozhodnu vystoupit ze systému náhle to nabírá zcela jiný rozměr.

Již jsme pochopili, že my lidé jsme sice žili vedle sebe, ale moc jsme se neznali. Až tato doba odkryla masky a nyní vidíme, jak jsou někteří lidé tak pohlceni systémem, že si tento systém chrání či dokonce neustále brání. Nu dobrá, ať to tak mají, když chtějí.

Zjistila jsem, že mám kolem sebe i lidi, kteří smýšlejí jako já a dokonce jsme se i shodli na tomto projektu komunitního žití. Samozřejmě je důležité v takové komunitě být s lidmi, kterým člověk důvěřuje. To vidím jako základní stavební kámen.

Dále je důležité získat co nejvíce informací od skupinek lidí, kteří už tímto životem žijí a budete se možná divit, není jich málo.

http://www.ekovesnice.cz/

My jsme narazili na ekovesnici či osadu, kde nabízejí prohlídky a informace jak tam vlastně fungují co se týče elektřiny, odpadu, vody apod. Zdá se, že dokáží být zcela soběstační, ale to vše musíme ještě zjistit. V lednu vyražíme na jednodenní výlet do této vesničky načerpat informace. Určitě se podělíme o zážitky a cenné informace. Je čas začít tvořit Nový svět přátelé.

Napsat komentář