Naše myšlenka

Naší myšlenkou je opravdová změna, která vrátí opět pocit nám obyčejným lidem, že žijeme v zemi, kde stát, jako nejvyšší útvar chrání rodiny a tradiční hodnoty, ctí práci a odvahu našich předků. Hlavně chrání děti, které potřebují vyrůstat v pocitu svobody a hlavně by měly vidět úsměvy na našich tvářích . Nedovolíme, aby nás kdokoliv rozděloval. Spojujeme stejně smýšlející lidi, spolupracujeme a vzájemně si pomáháme.

„Vrchnost, která nečiní dobro a zotročuje lid,

se nemá a nesmí poslouchat”

„Hledej pravdu, mluv pravdu, slyš pravdu,

uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu“

Jan Hus