Deklarace studentů

ZDROJ: deklaracestudentu.cz

Jsme studenti se zodpovědným přístupem ke svým povinnostem a pečlivě se připravujeme na své budoucí povolání tak, abychom mohli být ve svém životě přínosem pro společnost. Přístup vlády a některých škol nám však tento úkol značně znepříjemňuje, ne-li dokonce znemožňuje. Dnes už dávno neplatí, že na školách a univerzitách může každý svobodně vyjádřit svůj názor, aniž by za něj nebyl dehonestován. Minulostí je i fakt, že školy a univerzity pouze vzdělávají a nepropagují žádnou ideologii. Neplatí už ani to, že na akademické půdě se ctí svoboda slova. Zcela zmizelo i respektování Ústavou garantovaného práva na vzdělání bez podmínek. A dávnou minulostí je i respektování práva na soukromí, na neposkytování důvěrných a choulostivých informací a práva rozhodnout si svobodně a bez nátlaku o svém zdraví.

Nezlehčujeme závažnost onemocnění covid-19, ale cítíme povinnost se vyjádřit proti některým fatálně chybným krokům, které jsou v „boji“ s touto nemocí podnikány.

Jsme proti jakékoliv propagaci vakcinace proti covid-19 na školách a univerzitách. Téma očkování by se na školách vůbec nemělo vyskytovat. Je to otázka medicínská, nikoliv společenská. Toto téma vede pouze k rozdělování studentů na dvě skupiny, na očkované a neočkované, tedy na ty dobré a na ty špatné. Tohle naprosto odmítáme. Úkolem školy není rozdělovat, ale vzdělávat. Takové rozdělení totiž vede k odsuzování, posměškům a jiným negativním dopadům, což vede k oslabení až destrukci vztahu mezi učitelem a studentem a také navzájem mezi studenty samotnými. V konečném důsledku se pak mnozí z nás v takovém prostředí necítí jako studenti, ale jako vyvrhelové. Obáváme se také, že v budoucnu by neočkovaní studenti mohli být znevýhodňování i při hodnocení. Nechceme se dostat do situace, kdy hodnocení našich výkonů bude prováděno nikoliv podle znalostí, ale podle toho, zda student podstoupil či nepodstoupil očkování.

Dalším problémem je, že neočkovaní studenti se již teď v některých případech nemohou účastnit některých školních akcí či předmětů, a to jim brání nejen v sociálním soužití, ale často i v úspěšném pokračování jejich studia.

Nesouhlasíme s tím, aby školy či univerzity shromažďovaly data o zdravotním stavu studentů. Jestli je student očkovaný nebo zdali prodělal onemocnění covid-19, je čistě jeho soukromá věc a škola nemá právo po studentech takové informace vyžadovat, natož je shromažďovat. Znovu opakujeme, že hlavním úkolem škol je vzdělávat, nikoliv suplovat funkci krajských hygienických stanic.

Nesouhlasíme s povinným očkováním mediků. Již na počátku této covidové krize nás politici uklidňovali, jak očkování bude zcela dobrovolnou záležitostí. Nyní ale vidíme, že opět lhali a začínají zavádět povinné očkování nejen pro některé profese, ale i pro mediky a studenty zdravotnických škol. Navíc v rozporu se zákonem.

Odmítáme hrát hru na roušky a respirátory, a to zejména z toho důvodu, že se již dávno nedodržuje a vlastně se ani nikdy pořádně nedodržovala správná metodika jejich používání. Nesprávné užití ochrany dýchacích cest nemá kýžený efekt a vede k řadě nežádoucích účinků. Jsme tedy pro dobrovolné nošení roušek a respirátorů, a to na základě individuálního rozhodnutí každého z nás.

Odmítáme povinné pravidelné testování studentů. Výsledky testů totiž nevypovídají nic o zdraví jedince. Naprosto nepřijatelný je také fakt, že na některých univerzitách si testy musí studenti hradit sami, aby se vůbec mohli účastnit výuky.

Opatření některých škol a univerzit mají negativní dopad nejen na psychiku některých studentů, ale významně ovlivňují i jejich sociální soužití. Chceme důrazně upozornit na to, že zdraví není pouze fyzická pohoda, ale i pohoda psychická a sociální. Fyzická a psychická stránka zdraví jsou silně provázány, a pokud jsou studenti opakovaně vystavování nátlaku, stresu a dehonestaci, jistě se to projeví i na jejich celkovém zdravotním stavu.

Jsme si vědomi toho, že stejně smýšlejících studentů, a nejen studentů, je mnoho. Ať už jste tedy očkovaní nebo neočkovaní, tento „režim“ se vám také nelíbí a chcete se vrátit do normálu, tzn. do škol bez podmínek – bez roušek/respirátorů, testů, nátlaku na očkování a rozdělování na ty správné a ty špatné, podpořte prosím tuto deklaraci svým podpisem a šiřte ji i dál mezi své nejbližší.

Úvodní signatáři v abecedním pořadí: Bc. Antonín Baudyš Lukáš Cochlar Ján Dacho Jiří Havel Aneta Hlinčíková Jiří Hofírek Martin Holeš Mgr. Jiří Janeček Daniel Landa Vladimíra Lepltová Zuzana Majerová Zahradníková JUDr. Tomáš Nielsen Jakub Olbert Milan Slovák Petr Štěpánek Viktorie Tomancová Mgr. Libor Vondráček Filip Znachor

Úvodní signatáři v abecedním pořadí:

Bc. Antonín BaudyšMartin HolešJakub Olbert
Lukáš CochlarMgr. Jiří JanečekMilan Slovák
Ján DachoDaniel LandaPetr Štěpánek
Jiří HavelVladimíra LepltováViktorie Tomancová
Aneta HlinčíkováZuzana Majerová ZahradníkováMgr. Libor Vondráček
Jiří HofírekJUDr. Tomáš NielsenFilip Znachor

Podepsat deklaraci studentů

Napsat komentář